VISITATION

En plads på Skolen Væverhuset starter i reglen med en henvendelse fra en kommune, der har et barn eller ung, som de mener, vil have gavn af vores tilbud. Eleven visiteres til specialundervisning i henhold til Folkeskoleloven og til dagbehandling i henhold til Lov om Social Service § 52, stk.3, nr. 1 eller 3.

Mødet med familien

Hvis vi er enige med kommunen om, at eleven passer ind i Skolen Væverhuset, underrettes forældrene og vi får tilsendt papirer på barnet. For at kunne tilbyde eleven den rigtige behandling og undervisning er det vigtigt, at vi har et fuldt og retvisende billede af hele familien. Derfor er vi grundigt forberedt inden samtalen med forældrene og lytter meget til deres beskrivelser og forventninger på det indledende møde.

Et forpligtende samarbejde

På mødet fortæller vi, hvordan vi arbejder og understreger, at hvis barnets ophold på Skolen Væverhuset skal blive en succes, er det vigtigt, at forældrene er indstillet på at indgå et tæt samarbejde med os. Vi lægger vægt på en åben og ærlig dialog. Det er vigtigt for os, at forældrene har tænkt sig grundigt om, inden de siger ja til pladsen, og først herefter kan den kommende elev besøge skolen.

Kontakt os
Vil du vide mere om Skolen Væverhuset? Så er du meget velkommen til at kontakte os på telefon eller mail. Ring på 57 67 56 24 eller send en mail til ab@vaeverhuset.dk.

VISITATION

En plads på Skolen Væverhuset starter i reglen med en henvendelse fra en kommune, der har et barn eller ung, som de mener, vil have gavn af vores tilbud. Eleven visiteres til specialundervisning i henhold til Folkeskoleloven og til dagbehandling i henhold til Lov om Social Service § 52, stk.3, nr. 1 eller 3.

Mødet med familien

Hvis vi er enige med kommunen om, at eleven passer ind i Skolen Væverhuset, underrettes forældrene og vi får tilsendt papirer på barnet. For at kunne tilbyde eleven den rigtige behandling og undervisning er det vigtigt, at vi har et fuldt og retvisende billede af hele familien. Derfor er vi grundigt forberedt inden samtalen med forældrene og lytter meget til deres beskrivelser og forventninger på det indledende møde.

Et forpligtende samarbejde

På mødet fortæller vi, hvordan vi arbejder og understreger, at hvis barnets ophold på Skolen Væverhuset skal blive en succes, er det vigtigt, at forældrene er indstillet på at indgå et tæt samarbejde med os. Vi lægger vægt på en åben og ærlig dialog. Det er vigtigt for os, at forældrene har tænkt sig grundigt om, inden de siger ja til pladsen, og først herefter kan den kommende elev besøge skolen.

Kontakt os
Vil du vide mere om Skolen Væverhuset? Så er du meget velkommen til at kontakte os på telefon eller mail. Ring på 57 67 56 24 eller send en mail til ab@vaeverhuset.dk.

OPTAGELSE AF ELEVER

PRISER

Prisen omfatter hele Skolen Væverhusets tilbud, herunder dagbehandling, undervisning, transport, kost, ture og udslusningsforløb. Beløbet kan ikke differentieres.
 
LÆS MERE

TILSYN

På Skolen Væverhuset er der ansat lærere, pædagoger og medarbejdere. Hos os skelner vi ikke mellem personalegrupper, da alle er vigtige i det daglige arbejde med eleverne.

LÆS MERE

KONTAKT OS

Vil du vide mere om Skolen Væverhuset og vores tilbud? Du er meget velkommen til at kontakte os på telefon 57 67 56 24 eller sende en mail til ab@vaeverhuset.dk.

OPTAGELSE AF ELEVER

PRISER

Prisen omfatter hele Skolen Væverhusets tilbud, herunder dagbehandling, undervisning, transport, kost, ture og udslusningsforløb. Beløbet kan ikke differentieres.
 
LÆS MERE

TILSYN

På Skolen Væverhuset er der ansat lærere, pædagoger og medarbejdere. Hos os skelner vi ikke mellem personalegrupper, da alle er vigtige i det daglige arbejde med eleverne.

LÆS MERE

KONTAKT OS

Vil du vide mere om Skolen Væverhuset og vores tilbud? Du er meget velkommen til at kontakte os på telefon 57 67 56 24 eller sende en mail til ab@vaeverhuset.dk.